Jak wpływa szybkość strony na to, co rejestruje użytkownik?

Jak wpływa szybkość strony na to, co rejestruje użytkownik?

Jak użytkownik spostrzega ładowanie się strony? Poniższe pytania ilustrują cztery poziomy rejestrowania, które występują podczas interakcji na każdej stronie internetowej:

  • Czy coś się dzieje? Czy widać nawigację? Odpowiada serwer?
  • Czy to co widać można już wykorzystać? Czy pojawiło się wystarczająca ilość treść, żeby zacząć się angażować?
  • Czy pokazana strona jest już gotowa? Czy użytkownicy mogą już wchodzić w interakcję ze stroną?
  • Czy jest przyjemnie na stronie? Czy interakcje przebiegają płynnie i bez opóźnień?

W związku z tymi pytaniami Philip Walton sugeruje kilka wskaźników:

First Paint (FP)

Odczyt "First Paint" to moment, w którym można zadać pytanie „Czy coś się stało?”. Chodzi o pierwszą chwilę, w której pierwsze piksele pojawiają się na ekranie, a więc po raz pierwszy pojawia się dowolny kolor. Więc coś się dzieje.

First Contentful Paint (FCP)

Przy tej wartości chodzi o coś więcej, nie tylko o pierwszy kolor, ale przede wszystkim już o pierwszą treść lub obraz. Jak długo trwa wyświetlanie pierwszej treści/obrazu.

First Meaningful Paint (FMP) & Hero Element Timing

Tu chodzi o pytanie: "Czy można to wykorzystać"? Czy treść jest już użyteczna? Każda strona posiada różnej ważności treści. Np. na naszej najważniejszy jest nagłówek: "Optymalnie znaczy najlepiej w danych warunkach". Jeśli ta treść ładuje się szczególnie szybko, trudno wtedy zauważyć, że treści o mniejszym znaczeniu pojawiają się później.

Long Tasks

Gdy przeglądarka odpowiada na żądanie użytkownika robi to przez sukcesywne przetwarzanie kolejnych zadań – jeden po drugim. Czasem wykonanie jednych zadań trwa na tyle długo, że użytkownik dostrzega opóźnienie oraz ma wrażenie blokowania ładowania. Kolejne zadania wtedy czekają w kolejce.

Time to Interactive (TTI)

Jest to czas, w którym strona jest nie tylko wizualnie widoczna, ale także już gotowa do interakcji z użytkownikiem.

Aby jeszcze lepiej zrozumieć powyższe wartości przedstawię skrótowo klasyfikację Philipa Waltona:

  • Czy coś się dzieje? First Paint (FP) / First Contentful Paint (FCP)
  • Czy to już jest czytelne? First Meaningful Paint (FMP) / Hero Element Timing
  • Czy pokazana strona jest już użyteczna? Time to Interactive (TTI)
  • Czy to przyjemne? Brak Long Tasks


Drukuj   E-mail