Jak wpływa szybkość strony na to, co rejestruje użytkownik?

Jak wpływa szybkość strony na to, co rejestruje użytkownik?

Blog Odsłony: 219

Jak użytkownik spostrzega ładowanie się strony? Poniższe pytania ilustrują cztery poziomy rejestrowania, które występują podczas interakcji na każdej stronie internetowej:

W związku z tymi pytaniami Philip Walton sugeruje kilka wskaźników:

First Paint (FP)

Odczyt "First Paint" to moment, w którym można zadać pytanie „Czy coś się stało?”. Chodzi o pierwszą chwilę, w której pierwsze piksele pojawiają się na ekranie, a więc po raz pierwszy pojawia się dowolny kolor. Więc coś się dzieje.

First Contentful Paint (FCP)

Przy tej wartości chodzi o coś więcej, nie tylko o pierwszy kolor, ale przede wszystkim już o pierwszą treść lub obraz. Jak długo trwa wyświetlanie pierwszej treści/obrazu.

First Meaningful Paint (FMP) & Hero Element Timing

Tu chodzi o pytanie: "Czy można to wykorzystać"? Czy treść jest już użyteczna? Każda strona posiada różnej ważności treści. Np. na naszej najważniejszy jest nagłówek: "Optymalnie znaczy najlepiej w danych warunkach". Jeśli ta treść ładuje się szczególnie szybko, trudno wtedy zauważyć, że treści o mniejszym znaczeniu pojawiają się później.

Long Tasks

Gdy przeglądarka odpowiada na żądanie użytkownika robi to przez sukcesywne przetwarzanie kolejnych zadań – jeden po drugim. Czasem wykonanie jednych zadań trwa na tyle długo, że użytkownik dostrzega opóźnienie oraz ma wrażenie blokowania ładowania. Kolejne zadania wtedy czekają w kolejce.

Time to Interactive (TTI)

Jest to czas, w którym strona jest nie tylko wizualnie widoczna, ale także już gotowa do interakcji z użytkownikiem.

Aby jeszcze lepiej zrozumieć powyższe wartości przedstawię skrótowo klasyfikację Philipa Waltona:

Drukuj